top of page
stafet_edited.jpg

Stafetroman

En stafetroman er inspireret af begrebet en foldetegning som vi kender fra vores barndom. Du starter en tegning med f.eks. at tegne hovedet på en mand, du folder hovedet bagover på papiret, så det skjules for den næste tegner. Det eneste han eller hun ser er 2 streger der viser halsen. så tegner den næste tegner videre etc.. Prøv at se denne tegning:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En stafetroman er en roman hvor forskellige forfattere skriver et afsnit uden af kende ret meget til den foregående historie. I min stafetroman har vi følgende regelsæt:

  1. Hver forfatter må kun skrive max. 3 kapitler i romanen

  2. Morten Boutrup skriver altid de to første kapitler og afslutning

  3. Et kapitel skal være ca. 10 sider eller ca. 2500 til 3500 ord.

  4. Skrifttype skal være Times New Roman og skrift størrelse skal være 16. 

  5. Dialog skal være med " og dialog i dialog skal være med '. Dialog skal være i selvstændige tekstafsnit.

  6. Morten Boutrup vælger et afsnit hver uge og dette udgives med navn på forfatter. Udvælgelsen sker ud fra subjektive principper.

  7. På forhånd fravælges kapitler med for megen sex og vold, så det kan du lige så godt lade være med at skrive. Derimod må du gerne skrive i cross-genre stil, så alt kan passes ind i stafetromanen - krimi, feel good, fantasy...

  8. Hver uge offentliggøres de seneste 2 kapitler plus første kapitel, så forfatterne kan få en fornemmelse af hvor de skal starte deres nye kapitel.

  9. Ved stafetroman start beskrives personerne i romanen med ca. 10 liniers tekst. Er der forfattere der opfinder nye personer, skal der til det nye kapitel medsendes en beskrivelse af den nye person på ca. 10 linier. Blandt andet er det vigtig at de relationer personen indgår i med de andre personer bliver beskrevet, så persongalleriets stamtræ vedligeholdes.

  10. Ved stafetromanens start beskrives tid og sted, som er tilgængelig gennem hele stafetromanens forløb.

Hvis du ønsker at være med i stafetromanen, skal du indsende dit nye kapitel i løbet af ugen efter det sidste kapitel er blevet offentliggjort. Du indsender på følgende mail: mboutrup@gmail.com.

foldetegning.jpg

Stafetromanen er ikke i gang endnu. Jeg venter stadig på mig selv. Når jeg er klar vil jeg skrive et indlæg om det på bloggen.

bottom of page